Beroligende medicin og sovemedicin

Udskrivelsen af afhængighedsskabende medicin er reguleret i anbefalinger og cirkulære fra Sundhedsstyrelsen. For at hjælpe vores patienter til et lavere forbrug og eventuelt ophør af forbrug med disse midler kræver Sundhedsstyrelsen følgende:
1. Der vil højst blive udskrevet tabletter til 1 måneds forbrug ad gangen.
2. Fornyelse sker kun ved personligt fremmøde i konsultationen.