Forsikringsattester

Hvis du har haft en skade og har meldt det til din forsikring kan det være at forsikringsselskabet kræver at din læge udfylder en attest sammen med dig.
Hvis dette er tilfældet gøres følgende:

  • Ring til os for en tid til udfyldelse af attesten
  • Oplys navn på attesten ved tidsbestillingen - fx FP410 eller ASK010
  • Forbered dig på spørgsmål og datoer i attesten inden du kommer til attestudfyldelse.