Forsikringsattester

Oplys navnet på forsikringsattesten når du bestiller tid – f.eks. FP 410 eller ASK 200. Oplys også hvilken skade det drejer sig om (skadesdatoen).

Forbered dig ved at gennemlæse attesten og svar på de ting, du kan. F.eks. kan det være vigtigt at du kender datoerne for sygemeldingsperioder.