Børneundersøgelse

5 uger – Børneundersøgelse
3 måneder – Vaccination ved sygeplejerske (di-te-ki-pol-hib + pneu)
5 måneder – Børneundersøgelse ved læge og vaccination (di-te-ki-pol-hib + pneu)
12 måneder – Børneundersøgelse ved læge og vaccination (di-te-ki-pol-hib + pneu)
15 måneder – MFR1-vaccination ved sygeplejerske (mæs-får-røde)
2 år – Børneundersøgelse ved læge
3 år – Børneundersøgelse ved læge
4 år – Børneundersøgelse ved læge og MFR2-vaccination (mæs-får-røde)
5 år – Børneundersøgelse ved læge og vaccination (di-te-ki-pol)
12 år  – HPV-vaccination

Forklaring på forkortelser:

di= difteri; te= tetanus (stivkrampe); ki=kighoste; pol=polio; hib=haemophilus influenzae; HBV=hepatitis B
pneu=pneumokok; mæs=mæslinger; får=fåresyge; røde=røde hunde; hpv= human papilloma virus