Kommunale attester

Får du besked fra kommunen om at der skal udfærdiges en attest, skal du kontakte klinikken.

Drejer det sig om ”Attest til sygedagpengeopfølgning (LÆ281/LÆ285) kan den laves på en tid samme dag.

Drejer det sig om andre former for kommunale attester fx, Specifik helbredsattest (LÆ135), Generel helbredsattest (LÆ145) eller en Rehabiliteringsattest (LÆ265), skal attesten udfærdiges på attestdag hos den læge der har fulgt dig og kender dig.
Forud for konsultationsdagen bedes du forberede dig ved at udfylde et spørgeskema – skemaet kan du få i vores reception eller du kan kopiere det her fra hjemmesiden til et word-dokument og udprinte.

Spørgeskema

Spørgeskema forud for Rehabiliteringsattest (LÆ265), Generel helbredsattest (LÆ145) og Specifik helbredsattest (LÆ135)